Värmdö Utbordarservice AB

Prislista

Stöldmärkning från 1490 kr

 

HK-2T  Service  Förvaring  Av/På Montering  Totalt
15-35 hk 1 733 kr 945 kr 1 155 kr 3 833 kr
40-65 hk 1 990 kr 1 155 kr 1 554 kr 4 699 kr
70-95 hk 2 200 kr 1 260 kr 1 617 kr 5 077 kr
100-145 hk 2 830 kr 1 365 kr 1 701 kr 5 896 kr
150-220 hk 3 565 kr 1 680 kr 1 785 kr 7 030 kr
224-295 hk 3 565 kr 1 890 kr 2 079 kr 7 534 kr
300+ hk 4 305 kr 2 205 kr 2 205 kr 8 715 kr
1-14 hk 1 155 kr 735 kr 630 kr 2 520 kr

 

HK-4T Service Förvaring Av/På Montering Totalt
1-14 hk 1 523 kr 735 kr 945 kr 3 203 kr
15-35 hk 1 999 kr 945 kr 1 155 kr 4 099 kr
40-65 hk 2 258 kr 1 155 kr 1 575 kr 4 988 kr
70-95 hk 2 468 kr 1 260 kr 1 680 kr 5 408 kr
100-145 hk 3 098 kr 1 365 kr 1 890 kr 6 353 kr
150-220 hk 3 518 kr 1 680 kr 2 048 kr 7 246 kr
225-295 hk 3 833 kr 1 890 kr 2 205 kr 7 928 kr
300+ hk 4 305 kr 2 205 kr 2 520 kr 9 030 kr